Studio Water Music

 

Laan van Wateringseveld 978

2548 CR Den Haag

 

Telefoon:+31 (0)70 3913 850

 

E-mail  studiowatermusic@gmail.com

 

Geen inschrijving meer mogelijk voor  leerlingen jonger dan circa 18 jaar.

home.
piano spelen.
bruikleen  piano.
muziek maakt slim!.
studietips.
prijzen pianoles.
contact.
Testimonials.
voorwaarden.
avg, privacy verklaring.
avg bladzij 2.

 

 

Studio Watermusic

Cursusvoorwaarden

 

 Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan kunnen  alleen een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger  inschrijven.

 

Deelname aan cursussen

De cursist schrijft schriftelijk in.  Het cursusjaar  volgt grotendeels het studiejaar van het basis/voortgezet onderwijs.  Als de cursus volgeboekt is, uitgesteld, of niet doorgaat of uw voorkeur voor een lestijdstip niet mogelijk is, dan  bericht Studio Watermusic de cursist.

 

Geen opzegtermijn

Tussentijdse opzegging is ten alle tijde mogelijk  zonder opzegtermijn. Bij opzegging  krijgt u uiteraard het lesgeld terug over  niet aangeboden lessen

 

Machtiging automatische incasso

U kunt het lesgeld per automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen voldoen. Begint u in een lopend studiejaar, dan is het aantal termijnen lager. U kunt  uw bank opdracht geven het incasso bedrag terug te storten.

 

Teruggave lesgeld

Lessen kunnen uitvallen wegens verzuim  door Studio Watermusic, bijvoorbeeld door verhindering van een docent. Wordt daardoor het aantal aangeboden lessen niet binnen het lopende studiejaar  gehaald dan krijgt u binnen 14 dagen na  het eind  van de cursusperiode het evenredige lesgeld op uw bankrekening teruggestort, gecrediteerd.

 

Het bovenstaande is een deel  van de  cursus voorwaarden. De  volledige

voorwaarden ziet u  op uw inschrijving.

 

De schoonste muziek blijft voor de meeste mensen toch maar de klank van hun eigen stem

(C. Buddingh)