Studio Water Music

 

Laan van Wateringseveld 978

2548 CR Den Haag

 

Telefoon:+31 (0)70 3913 850

 

E-mail  studiowatermusic@gmail.com

 

Geen inschrijving meer mogelijk voor  leerlingen jonger dan circa 18 jaar.

home.
piano spelen.
bruikleen  piano.
muziek maakt slim!.
studietips.
prijzen pianoles.
contact.
Testimonials.
voorwaarden.
avg, privacy verklaring.
avg bladzij 2.

 

 

Studio Watermusic

U kunt tijdens een studiejaar starten met les. De eerste vier lessen zijn kennismakingslessen.

U kunt  altijd zonder  meer stoppen.

Heeft u nog  geen piano? U krijgt voor  4 wekelijkse  kennismakingslessen gratis een bruikleen digitale piano mee. *)

 

Fotos van onze voorspeelavonden

De eerste 4 pianolessen zijn kennismakings lessen. Gaat u door, dan kunt u

elk moment stoppen.  

Als u stopt krijgt u het lesgeld over de niet aangeboden lessen terug.

 

*) Het  studiejaar  start in september en loopt  tot de zomerstop.

Het lesrooster volgt de feest- en vakantiedagen van het basis en voortgezet onderwijs   

 

Helaas moet bij het lesgeld voor studenten vanaf 21 jaar met BTW worden bijgeteld.             

 

 

      

De kosten