Studio Water Music

 

Laan van Wateringseveld 978

2548 CR Den Haag

 

Telefoon:+31 (0)70 3913 850

 

E-mail  studiowatermusic@gmail.com

 

Geen inschrijving meer mogelijk voor  leerlingen jonger dan circa 18 jaar.

home.
piano spelen.
bruikleen  piano.
muziek maakt slim!.
studietips.
prijzen pianoles.
contact.
Testimonials.
voorwaarden.
avg, privacy verklaring.
avg bladzij 2.

 

 

Studio Watermusic

 

Hieronder de wettelijk verplichte publicatie van de AVG

(algemene  Verordening  gegevensbescherming0

Studiowatermusic / Special Music Services te Den Haag

 

Versie 1        Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studiowatermusic, en  Special Music Services (hierna: ´´de Studio´´) verwerkt van haar studenten en overige contacten,  hierna  ‘’U” genoemd.

Door les te nemen bij de Studio  of om een andere reden persoonsgegevens aan de Studio te verstrekken, geeft  U de Studio uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens van U te verwerken in lijn met dit Privacybeleid. Het doel is contacten  voor studies  door de Studio en aankopen bij de  Studio te kunnen onderhouden en om informatie van U te verstrekken. Ook moeten gegevens voor fiscale zaken  (‘’de Belastingdienst’’) worden gebruikt.

Een studiejaar zoals in dit Privacybeleid genoemd komt overeen met  een academisch jaar.
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Studio, Laan van Wateringseveld 978, 2548 CR Den Haag. De Studio is bereikbaar via e-mail:
Studiowatermusic@gmail.com, of Specialmusic@outlook.com  of per  telefoon 070 3913850
2. Doelstelling gegevensverwerking
2.1  In het kader van haar zakelijk functioneren en het functioneren van de Studio als studiebegeleider worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
I   voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,

bij minderjarigen ook van ouder(s)verzorger(s)
II  adresgegevens eventueel postadres
III  telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

IV het verloop van de muziekstudie

V  informatie over situaties die het studieverloop kunnen beïnvloeden.

2.2  De Studio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens:
I     voor contacten betreffende het studieverloop, aankopen bij De Studio,

lesaanvraag en opzegging, het aan U geven van informatie (veelal studiemateriaal), het afhandelen  van de van U gekregen informatie;

II   voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten

van de Studio aan;
III    om betalingen van  cursussen, bestellingen, diensten af te handelen.
 

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

De Studio gebruikt de naam en adresgegevens van U  bijvoorbeeld voor informatieverstrekking over  activiteiten van, en dienstverlening door de Studio.  Afmelding voor informatieverstrekking kan altijd per e-mail aan de Studio (Studiowatermusic@gmail.com of aan  Specialmusic@outlook.com) .

3. Bewaartermijnen 

De Studio verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van de studie van U tot maximaal een studiejaar na afloop van het studiejaar waarin de studie door U wordt gestaakt. Gegevens over het studieverloop worden langer bewaard zodat de Studio een  studie na een studiepauze beter kan begeleiden. Ook gegevens zoals die de fiscale wetgeving (‘de Belastingdienst’) vraagt en die nodig kunnen zijn voor de fiscale bedrijfsvoering worden langer dan een jaar  bewaard.

 Zie  verder bladzij 2 AVG