Studio Water Music

 

Laan van Wateringseveld 978

2548 CR Den Haag

 

Telefoon:+31 (0)70 3913 850

 

E-mail  studiowatermusic@gmail.com

 

Geen inschrijving meer mogelijk voor  leerlingen jonger dan circa 18 jaar.

home.
piano spelen.
bruikleen  piano.
muziek maakt slim!.
studietips.
prijzen pianoles.
contact.
Testimonials.
voorwaarden.
avg, privacy verklaring.
avg bladzij 2.

 

 

Studio Watermusic
AVG bladzij 2

4. Beeldmateriaal en muziekopnamen
Beeldmateriaal en muziekopnamen van U  kunnen  voor Public relations (P.R.) doeleinden worden toegepast. U verleent door  acceptatie  van de les inschrijvingsvoorwaarden toestemming beeldmateriaal waarop U herkenbaar bent voor P.R. doeleinden te gebruiken. Deze acceptatie van de  inschrijvingsvoorwaarden ‘’overruled’’ – ‘’doet  dat teniet’’ - deze privacyverklaring. Een voorbeeld van beeldmateriaal en muziekopnamen zijn de illustraties op de sites van de Studio.  De acceptatie betreffende het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal kan te allen tijde worden opgezegd door een e-mail bericht van U aan de Studio. Het beeld- en/of geluidsmateriaal wordt dan door de Studio verwijderd binnen de in artikel 6.1 van deze privacyverklaring vermelde termijn.
 
5. Beveiligingsmaatregelen
5.1  Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Studio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw testimonials zoals U op de site van de Studio ziet zijn geanonimiseerd.
 
6. Inzagerecht, opslag, verwijdering, klachten, overig
6.1  U kunt de Studio vragen persoonsgegevens van U in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Studio zal uw verzoek binnen een maand na ontvangst  in behandeling nemen. U ontvangt binnen een maand na ontvangst bericht  daarover.
De termijn van een maand  kan worden verlengd met  een schoolvakantie als Uw verzoek de Studio bereikt binnen 31 dagen voor een vakantiestop van de  Studio of in een schoolvakantie.  U ziet de vakanties in de Jaarplanner (het vakantieoverzicht) van de Studio. De Jaarplanner krijgt u jaarlijks per e-mail, vaker bij wijzigingen. De schoolvakantie van het basis/ voortgezet onderwijs in de landelijke onderwijsregio-midden geven U een idee. De vakantiestops in de Jaaroverzicht van de Studio kunnen afwijken van deze vakantieperioden.
6.2 Neem voor  bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 contact  op met de Studio. U krijgt binnen de tijd  zoals vermeld in artikel 6.1. hierboven een reactie van de Studio.
6.3 Neem bij opmerkingen of klachten over hoe de Studio  persoonsgegevens van U verwerkt contact op met de Studio. U krijgt  binnen de tijd  zoals genoemd in artikel 6.1. hierboven een reactie van de Studio.
6.4 Het overige  beleid van de Studio die vindt U in de studievoorwaarden welke bij de studie inschrijving van aan  U worden gegeven. Het staat ook op de leveringsvoorwaarden van de Studio. Die vindt U  op de achterzijde van de huur – en koopovereenkomst.
6.5 U kan over het Privacybeleid van de Studio een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de contactgegevens staan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
6.6  Stel gerust vragen over dit Privacybeleid aan de Studio (Studiowatermusic@gmail.com of   Specialmusic@outlook.com).
7
Dit Privacybeleid kan veranderen. De wijzigingen ziet U op de Website www.studiowatermusic.nl  en ontvangt u eventueel ook per e-mail.